Project R-8902

Titel

MSCA-IF project "ECODIS" van Dieter Heylen. (Onderzoek)

Abstract

Biologische processen die leiden tot transmissie van ziektes tussen gastheersoorten vormen een belangrijk onderzoeksveld bij epidemiologen en ecologen. Co-pathogenen worden geacht een sterke invloed te hebben op de kans dat een pathogeen succesvol overgedragen wordt van zijn normale gastheersoort naar een nieuwe. Slechts weinig is geweten hoe de transmissiedynamieken verlopen bij co-infecties in wilde dieren, en hoe deze uiteindelijk kunnen leiden tot besmettingen van nieuwe gastheersoorten. Dieter Heylen zal tijdens zijn MSCA fellowship o.l.v. Niel Hens (Universiteit Hasselt), Bryan Grenfell en Jessica Metcalf (Princeton University), en André Dhondt (Cornell University) mathematische en theoretische modellen ontwikkelen om een conceptueel kader te ontwikkelen, zich baserende op empirische data (o.a. B. burgdorferi s.s. en M. gallisepticum bij Noordamerikaanse gastheren en vectoren) en bestaande literatuur. Zowel direct- als vector-overdraagbare ziektes worden in beschouwing genomen.

Periode

16 juni 2018 - 30 april 2022