Project R-9391

Titel

Project FOD Gezondheid : MORISKIN

Abstract

Nieuwe en terugkerende ziekten bij dieren bedreigen de gezondheid van dieren en hebben een negatieve economische impact door onder andere verlies van inkomsten en bredere maatschappelijke kosten ten gevolge van een ziekte uitbraak. Een nauwkeurige voorspelling van het uitbraak risico is, zowel op direct als indirect niveau, gunstig voor de gezondheid van dieren en de betrokken industrie. Daarenboven zijn de afgelopen jaren, de meeste nieuwe infectieziekten bij de mens zoönoses en dus overgedragen van dier op mens. De nauwkeurigheid van risico voorspelling verhoogt door het toevoegen van verschillende databronnen en modellen. MORISKIN zal op een flexibele manier databronnen en modellen combineren om het uitbraak risico spatiotemporeel weer te geven, rekening houdend met de transmissie route en indien van toepassing met de kwetsbaarheid van de dieren in verschillende gebieden. Het prototype zal modulair en algemeen zijn, aanpasbaar aan verschillende (nieuwe) ziektes. Via overleg met gebruikers en literatuurstudie zal MORISKIN ook informatie verschaffen over de haalbaarheid en methodologie van technieken en modellen. Via bevraging van gebruikers over hun noden en via case studies op basis van historische en real-time data, zal de bruikbaarheid en duurzaamheid van de tool verbeterd worden. MORISKIN zal daarom een origineel alternatief bieden om het risico dat exotische of nieuwe ziekten vanuit landen die in direct of indirect contact staan met België, België binnenkomen, wat nuttig is voor een doelgerichte surveillance strategie.

Periode

01 januari 2019 - 30 april 2021