Project R-8497

Titel

Cross-culturele vergelijking van de werkervaringen van werknemers met een handicap in een multinational. (Onderzoek)

Abstract

De Onderzoeksraad heeft op 17/11/2017 de aanvraag voor een kort verblijf voor dr. Eline Jammaers aan Rutgers School of Management and Labor Relations, New Brunswick, VS goedgekeurd ten laste van het BOF-programma "Korte Verblijven - uitgaande mobiliteit". Gedurende dit verblijf zal prof. dr. Eline Jammaers onderzoek uitvoeren in samenwerking met dr. Lisa Schur. Het verblijf zal plaatsvinden in 2018. Promotor van dit verblijf is prof. Patrizia Zanoni.

Periode

31 maart 2018 - 30 juni 2018