Project R-9321

Titel

Interreg EMR project: IKIC (Onderzoek)

Abstract

Rampen houden geen halt aan grenzen. In grensregio's is een grensoverschrijdende aanpak bij rampen dan ook noodzakelijk. Daarom beoogt het IKIC-project de weerbaarheid en veerkracht bij rampen en incidenten in de Euregio Maas-Rijn (EMR) te vergroten door scholing te bieden aan burgers, hulpverleners en bestuurders. Deze drie doelgroepen dienen de risico's in de eigen omgeving en bij de buitenlandse buren te kennen en te weten hoe te handelen bij een calamiteit. Daarbij besteedt het IKIC-project onder meer aandacht aan terrorisme en aan de realiteit van nucleaire vraagstukken. Het scholen en trainen van burgers én grensoverschrijdende kennisdeling en opleiding van hulpdiensten en bestuurders vormen de focus van het project. Om hoogwaardige, wetenschappelijk en didactisch verantwoorde scholing te kunnen aanbieden, bundelen universiteiten, onderzoeksinstituten en opleidingsinstituten uit de grensregio hun krachten in een consortium. Alle kennis die aanwezig is binnen de EMR en daarbuiten betreffende risico's en hoe daarmee om te gaan wordt gebundeld. Het IKIC-project beoogt de kennis van burgers, bestuurders en professionals over veiligheid en risico's in de EMR en hun handelingsrepertoire te vergroten en op die manier bij te dragen aan een meer weerbare en veerkrachtige EMR.

Periode

01 september 2018 - 28 februari 2022