Project R-8941

Titel

Gamification in de permanente opleiding van autobus- en autocarchauffeurs (Onderzoek)

Abstract

De autobus- en autocarsector is een sector waarbij de menselijke component van zeer groot belang is. Het beroep van chauffeur wordt echter steeds complexer: vandaag de dag dient hij over een divers pallet van vaardigheden te beschikken. Samen met de almaar toenemende eisen inzake vaardigheden, ondergaat de sector een vergrijzing en is het moeilijk om nieuwe chauffeurs aan te trekken. Chauffeurs zijn nochtans van onschatbare waarde binnen de sector. Een investering in hun kennis en capaciteiten is dan ook van groot belang. Vandaag de dag bestaan hier diverse initiatieven rond, zoals o.a. via het opleidingsinstituut voor autobus- en autocarchauffeurs in België (Formation Car en Bus Opleiding). Daarnaast zijn motivatie en engagement van de chauffeur cruciaal. Een technologie die inspeelt op vaardigheden en prestaties en daarbij een motiverend effect heeft, is gamification. Gamification, oftewel het digitaal benaderen en motiveren van personen op basis van elementen van spelontwerp, heeft reeds succesvol zijn ingang gevonden in sectoren zoals gezondheid en mobiliteit. Met dit project beogen we gamification toe te passen in de autocar- en -bussector.

Periode

01 juli 2018 - 31 december 2020