Project R-8688

Titel

"Soil and Land Stewardship Building" en de mogelijke rol voor het OVAM - bodembeheerbeleid. (Onderzoek)

Abstract

Bodem en land zijn waardevolle en kwetsbare (i.e. zeer traag hernieuwbare) hulpbronnen die levensnoodzakelijke diensten leveren aan de mens en het planetaire ecosysteem. Door de toenemende invloed van de mens staan ze onder druk en is het broodnodig om ze te beschermen, te beheren en waar nodig te herstellen. Dit zowel preventief (voorkomen van beschadiging) als curatief (herstellen van schade). Hoe kan het stewardship-principe het bodembeheerbeleid versterken?

Periode

18 december 2017 - 17 december 2018