Project R-9176

Titel

Het ontrafelen van de verborgen routes van geïnhaleerde roetdeeltjes afkomstig van luchtverontreiniging (Onderzoek)

Abstract

Het starten van de motor van een auto, het aansteken van de openhaard of BBQ. Het lijken allemaal onschuldige activiteiten, maar in werkelijkheid produceren en stoten ze allemaal verschillende roettypes uit. Onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan deze koolstofdeeltjes gevolgen heeft op zowel de pulmonaire als niet-pulmonaire gezondheid. Tot nu toe hebben onderzoekers echter in het duister getast over de exacte toxicologische mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de nadelige gezondheidseffecten en de differentiële acties van de verschillende deeltjestypes. Om deze kenniskloof te dichten is het doel van dit interdisciplinaire project om de verborgen routes van verschillende geïnhaleerde roetdeeltjes en hun relatie met niet-pulmonaire gezondheidseffecten te ontrafelen. Eerst worden nieuwe geavanceerde microscopische analyses ontwikkeld voor de differentiële detectie van roettypen in de biologische context. Vervolgens worden in vitro modellen gebruikt om het gedrag van de roetdeeltjes te bestuderen op de belangrijkste routes van binnenkomst, d.w.z. bovenste en onderste luchtwegen. Tenslotte zal de in vivo translocatie van de verschillende roetdeeltjes onderzocht worden om het ontstaan van niet-pulmonaire ziekten die verband houden met deeltjesinhalatie beter te begrijpen.

Periode

01 oktober 2018 - 09 november 2020