Project R-8749

Titel

Assessment van energietechnologie ter ondersteuning van beleids-en beslissingsmakers (Onderzoek)

Abstract

De Onderzoeksraad heeft op 15/02/2018 het verblijf van dr. Marc Staples (Massachusetts Institute of Technology, USA) goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal dr. Marc Staples onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Robert Malina (onderzoeksgroep EEC). Het verblijf zal plaatsvinden in 2018.

Periode

01 september 2018 - 15 oktober 2018