Project R-8750

Titel

Fenol oxidasen en peroxidasen in heidebodems en effecten van klimaatsverandering op de activiteiten van deze bodem enzymen. (Onderzoek)

Abstract

De Onderzoeksraad heeft op 15/02/2018 het verblijf van prof. Giselle Torres Farradá (University of Havana, Cuba) goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal prof. Giselle Torres Farradá onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Jaco Vangronsveld (onderzoeksgroep CMKMB). Het verblijf zal plaatsvinden in 2018.

Periode

01 april 2018 - 31 mei 2019