Project R-9080

Titel

InnoMaso: Optimaal ontwerp van innovatieve metselwerktoepassingen (Onderzoek)

Abstract

Het doel van het door VLAIO gesubsidieerde TETRA-project InnoMaso was het ontwikkelen en het aanreiken van ontwerptools waarmee het structuurmechanisch gedrag van moderne metselwerkoplossingen beter kan worden ingeschat. Op basis van brainstormsessies met de gebruikersgroep (die bestond uit metselwerkproducenten, studiebureaus, softwareontwikkelaars, het WTCB en BCCA), werden acht werkgebieden geïdentificeerd, waaronder de impact van isolerende kimlagen op het structuurmechanisch gedrag, de modellering van metselwerk, bewegingsvoegen en voegwapening. De onderzoeksresultaten, die verkregen werden via literatuuronderzoek, numerieke analyses en klein- en grootschalige experimenten, werden vertaald naar een studiedag (i.s.m. Confederatie Bouw Limburg), webinars, gidsen en softwareapplicaties (te raadplegen/downloaden op de projectwebsite www.innomaso.be). Deze ontwikkelde ontwerptools hebben geleid tot een kennisverhoging in de sector, waardoor een beter inzicht verkregen wordt in het structuurmechanisch gedrag van metselwerk. Dit leidt enerzijds tot materiaaloptimalisatie en anderzijds tot het voorkomen van mogelijke structurele schade (scheuren, …) o.w.v. onvoldoende inzicht in het stabiliteitsgedrag van metselwerk. Het project werd ook ingekoppeld in het onderwijs via acht bachelorproeven en zeven masterproeven (i.s.m. de onderzoeksgroep CERG en leden van de gebruikersgroep). Daarnaast werden de projectresultaten ook gebruikt in opleidingsonderdelen m.b.t. het dimensioneren en modelleren van metselwerk

Periode

01 oktober 2018 - 31 december 2020