Project R-9139

Titel

Een simulatie-optimalisatie kader voor de analyse en het beheer van spoeddiensten. (Onderzoek)

Abstract

Spoeddiensten vormen een belangrijke schakel binnen een gezondheidszorgsysteem. Als gevolg van een sterke stijging in het aantal patiënten dat een spoeddienst bezoekt, en de beperkte budgetten voor de gezondheidszorg, overstijgt de vraag naar spoedeisende hulp de beschikbare capaciteit. Dit project heeft als doelstelling het analyseren en optimaliseren van de werking van een spoeddienst om het crowding probleem aan te pakken en de efficiëntie van een spoeddienst te verhogen, zonder hierbij de kwaliteit van de zorg voor patiënten te verminderen. Om dit te bereiken wordt er gebruik gemaakt van simulatie- en simulatie-optimalisatie technieken. Deze technieken maken het mogelijk om de complexiteit en stochasticiteit van een spoeddienst in rekening te nemen, en om verbeteropties te testen zonder dat deze werkelijk geïmplementeerd moeten worden.

Periode

01 oktober 2018 - 30 september 2020