Project R-9179

Titel

Vetzuurmetabolisme reguleert het fenoype van schuimcellen in multiple sclerose.

Abstract

Multiple sclerose (MS) wordt gekarakteriseerd door overmatige infiltratie van immuuncellen, waaronder macrofagen, in het centraal zenuwstelsel. Tot voor kort werden de immuuncellen aanwezig in de hersenlaesies enkel beschreven als cellen die neuroinflammatie en - degeneratie bevorderen in MS door middel van secretie van cytotoxische, pro-inflammatoire cytokines en door de afbraak van het beschermende myeline. Vandaag de dag wordt dit negatief beeld betwist door verschillende studies die aantonen dat geïnfiltreerde macrofagen ook kunnen bijdragen aan het herstellingsproces in MS patiënten. Zo demonstreerde onze onderzoeksgroep dat myeline opname de anti-inflammatoire en herstellende functies van de macrofaag versterkt. Opmerkelijk is dat onze voorlopige bevindingen erop wijzen dat chronische opname van grote hoeveelheden myeline de gunstige eigenschappen van macrofagen tenietdoet en de inflammatoire functies stimuleert. Het onderliggende mechanisme is voorlopig nog onduidelijk, maar onze bevindingen duiden aan dat er een enzym bij betrokken is dat een rol speelt in het vetzuur metabolisme. Door gebruik te maken van diermodellen voor ontsteking en herstel van het centraal zenuwstelsel, ontrafel ik in dit project of remmers van dit enzym een veelbelovende therapeutische interventie voor MS zijn. Verder definieer ik of dit enzym ook het fenotype van menselijke macrofagen stuurt en ontrafel ik de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen. Verkregen resultaten zullen leiden tot meer inzicht in het ontstaan van hersenlaesies in MS patiënten en aantonen of remmers van dit enzym in toekomst gebruikt kunnen worden voor de behandeling van MS patiënten.

Periode

01 oktober 2018 - 30 september 2021