Project R-9761

Titel

i-DREAMS: Interventies voor optimale symbiose van interacties tussen bestuurder-voertuig-omgeving onder uitdagende omstandigheden. (Onderzoek)

Abstract

Het doel van dit project is het opzetten van een raamwerk voor het definiëren, ontwikkelen, testen en valideren van een contextbewuste 'veiligheidstolerantiezone' voor rijden over de weg, binnen een slim evaluatie- en controlesysteem voor bestuurders en wegen (i-DREAMS). Rekening houdend met enerzijds aan de bestuurder gerelateerde achtergrondfactoren (leeftijd, rijervaring, veiligheidsattitudes en percepties enz.) en real-time risicogerelateerde fysiologische indicatoren (bv. vermoeidheid, afleiding, stress enz.), en aan de andere kant, rijtaakgerelateerde complexiteitsindicatoren (bv. moment van de dag, snelheid, verkeersintensiteit, aanwezigheid van kwetsbare weggebruikers, slecht weer, enz.). Een continue realtime beoordeling zal worden uitgevoerd om te controleren en te bepalen of een bestuurder binnen aanvaardbare grenzen van veilig handelen (dat wil zeggen veiligheidstolerantiezone) is. Bovendien zullen veiligheidsgerichte interventies worden ontwikkeld om te voorkomen dat bestuurders te dicht bij de grenzen van een onveilige handeling komen en om de bestuurder terug te brengen naar de veiligheidszone. Deze interventies zullen bestaan uit zowel real-time interventies, d.w.z. in het voertuig tijdens de verplaatsing, en andere interventies gericht op het verbeteren van de kennis, attitudes, percepties en gedragsreacties van bestuurders met betrekking tot veiligheidsgerelateerde technologieën, situaties en gedragingen. Toepassingsgebieden zijn: nieuwe verkeersveiligheidsinterventies, verbeterd bestuurderswelzijn en overdracht van controle tussen mens en voertuig. De eerste tests zullen plaatsvinden in een rijsimulatoromgeving, waarna veelbelovende interventies onder realistische omstandigheden worden getest en gevalideerd in een testomgeving met in totaal 600 chauffeurs in 5 EU-landen. Er zullen roadmaps voor de markt worden ontwikkeld om een soepele overgang van de onderzochte technologieën naar de markt te ondersteunen en ervaringen uit use cases in verschillende Europese landen zullen worden gebruikt om best practices te verspreiden.

Periode

01 mei 2019 - 30 april 2023