Project R-8912

Titel

Raamovereenkomst voor de redactie van ontwerpen van voorstellen van kaderdecreet met betrekking tot de organisatorische aspecten van publiek-private samenwerking voor de Commissie voor alternatieve financiering van overheidsinvesteringen.

Abstract

Het project beoogt de opstelling van ontwerpen en voorstellen van kaderdecreet voor de Commissie alternatieve financiering van overheidsinvesteringen. Daarbij moet onderzoek worden gedaan over publiek-private samenwerking en grote projecten en ook over het uitbouwen van een investeringsbeleid. Ook moet aandacht worden besteed aan evaluaties van projecten, de informatievoorziening en de impact van de projecten op de overheidsbegroting. Het project zal worden uitgevoerd binnen de onderzoeksgroep Overheid en Rechten van de Rechtenfaculteit.

Periode

30 maart 2018 - 01 juli 2018