Project R-9350

Titel

Levenslang wonen in Zuid-Limburgse dorpen: delen van innovatieve woonpraktijken (Onderzoek)

Abstract

Heel wat gemeenten voeren een beleid rond levenslang wonen, en proberen zich hoe langer hoe meer rekenschap te geven van de invloed van de vergrijzing die ook het Leader-gebied kenmerkt. In 2020 zal in elke Leader-gemeente min. 25% van de inwoners 60 jaar of ouder zijn; in 2030 zal dit percentage al toenemen tot +/- 33% (Steunpunt sociale planning, 2013). Het doel van dit project is om te leren uit hoe een aantal bewoners op dit moment al levenslang wonen in kleinere kernen in 3 Zuid-Limburgse plattelandsgemeenten: Gingelom, Nieuwerkerken en Borgloon. Hiervoor gaan we samen met kinderen (3e graad lager onderwijs) van de genoemde kernen met oudere bewoners zélf aan tafel zitten, om op die manier hun woonpraktijken in kaart te brengen. Samen met hen willen we leren over de rol van hun woning in hun dorp, leren over mobiliteit, een sociaal netwerk, voorzieningen, de link met de gemeente, ... Finaal beoogt dit project om deze praktijken inzichtelijk te maken voor een ruimer publiek, zodat mensen geïnspireerd raken om samen te werken aan levenslang wonen. Hiervoor zal er gewerkt worden met een innovatieve vorm van output die grote groepen mensen aanspreekt: stop-motion films. Deze films documenteren de bestaande woonpraktijken op een laagdrempelige manier en zullen verspreid worden via een tentoonstelling, publicaties, websites en sociale media.

Periode

01 januari 2019 - 30 juni 2022