Project R-8871

Titel

Samenwerkingsovereenkomst tussen UHasselt en WIV ivm het onderzoeksproject : 'HubiHIS' (Onderzoek)

Abstract

Omgevingsinvloeden spelen een grote rol in het verouderingsproces en het ontwikkelen van ziektes op latere leeftijd. Wereldwijd is luchtvervuiling verantwoordelijk voor 4,2 miljoen vroegtijdige sterftes, welke 13,1% van de totale mortaliteit bedraagt. De cardiovasculaire en respiratoire gezondheidseffecten van luchtvervuiling zijn al uitgebreid onderzocht. Recent is luchtvervuiling ook geklassificeerd door IARC als een mogelijke oorzaak van kanker. Één van de problemen met de huidige blootstellingsbepaling van luchtvervuiling is dat de risico's op gezondheid onderschat worden door meetfouten in de blootstelling. In de meeste epidemiologische studies is luchtvervuiling niet gemeten op het niveau van het individu. Op dit moment worden voornamelijk spatiale-temporele modellen gebruikt die aan de hand van landbedekkingsgegevens gebaseerd op meerdere primaire bronnen (bv. Wegennetten, lijn-en puntlocaties van potentiële bronnen, bebouwingdichtheid,...) de luchtvervuiling bepalen op het woonadres. Dit resulteert in onvolledige informatie over mobiliteit. Epidemiologische studies gebaseerd op ruimtelijke temporele interpolatiemodellen of persoonlijke monitoring van luchtvervuiling zijn uiterst waardevol, maar hun wetenschappelijke bijdrage kan worden verbeterd door het gebruik van biomerkers. Het gebruik van biomerkers kan de beoordeling van de persoonlijke blootstelling verbeteren vanwege de nauwe biologische band met het individu. Bovendien vertoont de analyse van biomarkers een hogere mate van individuele gevoeligheid en hulp bij het begrijpen van onderliggende werkingsmechanismen. Biologische monsters en individuele metingen op het gebied van luchtvervuiling zullen een meerwaarde bieden op verschillende gebieden van de volksgezondheid, omdat deze een objectieve beoordeling van de monitoring mogelijk maken. In HuBiHIS zal dit voor de eerste keer worden getest in een haalbaarheidsstudie om de gezondheidseffecten van blootstelling aan luchtvervuiling en de groene omgeving in België te beoordelen met behulp van biomerkers voor blootstelling en effect.

Periode

16 september 2017 - 31 december 2021