Project R-9228

Titel

Project KBS : Fund for scientific research on AIDS 2018-J1820640-E001 (Onderzoek)

Abstract

Wereldwijd zijn ongeveer 36,7 miljoen mensen besmet met HIV, waarvan 18 758 in België. Dagelijks waren er gemiddeld 2,5 nieuwe HIV infecties in 2016 in België. De meeste van deze HIV-infecties komen voor onder Mannen-die-Seks-hebben-met-Mannen (MSM) en Subsaharaanse Afrikaanse Migranten (SAM). Voor deze populaties is het belangrijk om te onderzoeken welk gedrag (bijv. aantal partners, druggebruik tijdens seks) gerelateerd is aan een verhoogd risico op HIV en welke van de bezochte locaties voor sociale en seksuele contacten (bijv. homo disco, homo bars, evenementen gericht op deze populaties , enz.) zijn geassocieerd met een hoger risicogedrag. In dit project zullen we nieuwe statistische methoden ontwikkelen voor het afleiden van deze informatie uit vragenlijsten die reeds zijn uitgevoerd op locaties die regelmatig door deze populaties worden bezocht. In tegenstelling tot traditionele statistische methoden die niet in staat zijn om met de gegroepeerde structuur van deze onderzoeksgegevens om te gaan, zullen we met de nieuwe modellen in dit project de seksuele netwerken afleiden waarin HIV wordt opgedaan en doorgegeven. Steunend op de ruime expertise van ons onderzoeksteam, zullen we netwerkmodellen gebruiken en aanpassen die rekening kunnen houden met de overeenkomsten tussen de individuele antwoorden op de vragenlijsten (bijvoorbeeld het aantal partners, HIV-status van de partner(s)) van mensen die dezelfde locaties bezoeken. De resultaten zullen aangeven welke individuen en welke locaties het grootste risico op overdracht van HIV hebben en waarop moet gericht worden bij interventies. Met input van belanghebbende organisaties zal de modellering ook worden gebruikt om het effect van geselecteerde interventies te testen (bijvoorbeeld condoomgebruik, vermindering van het aantal partners, PrEP-gebruik). De conclusies zullen worden vertaald in raadgevingen voor de ontwikkeling van preventieprogramma's om de overdracht van HIV onder MSM en SAM in België te verminderen.

Periode

01 augustus 2018 - 31 augustus 2019