Project R-9272

Titel

Duurzaam Toerisme: Trainen voor Morgen (Onderwijs)

Abstract

De Europese beschermde gebieden (BG's) spelen een belangrijke rol in het Europese toerisme, zowel als plaatsen voor bezoek als recreatie. Daarnaast leveren ze ook een bijdragen aan regionale en nationale economieën. Het wordt echter algemeen erkend dat een van de grootste uitdagingen voor het toerisme de duurzame instandhouding en het beheer van de natuurlijke hulpbronnen is die dit ondersteunen. In 1995 heeft EUROPARC het Europees Charter voor duurzaam toerisme in beschermde gebieden (hierna het Charter genoemd) opgericht, een praktisch beheersinstrument dat BG's in staat stelt duurzaam toerisme te ontwikkelen in samenwerking met lokale belanghebbenden. Sindsdien is het Charter-netwerk aanzienlijk gegroeid en telt het nu 162 duurzame bestemmingen uit 19 landen, waarbij een groeiend aantal lokale partners betrokken zijn, waaronder toeristische bedrijven, lokale en regionale overheden, ngo's en meer. Verscheidene EU-rapporten hebben gewezen op het bestaande tekort aan vaardigheden op het gebied van duurzaam toerisme, zowel op het niveau van bestemming als op bedrijfsniveau. De EC (2016) "Blauwdruk voor sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden" erkende dat nieuwe vaardigheden nodig zijn voor duurzaam toerisme en groen toerisme. Ook werd de behoefte aan training voor BG-personeel en lokale toeristische ondernemingen erkend. Tot op heden bestaat er echter geen gemeenschappelijk trainingsprogramma dat de lessen uit de meer dan 160 bestemmingen samenbrengt en beschikbaar maakt voor het netwerk zelf en op grotere schaal. Het doel van dit project is om gezamenlijk een Europese standaard voor duurzame toerismetraining voor BG's te ontwikkelen, op basis van de ervaringen van het Charter, zelf een Europees instrument. Het partnerschap heeft de volgende doelstellingen: -de kwaliteit, het aanbod en de toegankelijkheid van opleidingen in duurzaam toerisme voor BG-belanghebbenden in heel Europa aanzienlijk vergroten -een innovatief, open access, online opleidingsplatform ontwikkelen dat toegang biedt tot duurzame toerismetraining voor personeel van de BG, bedrijven, lokale / regionale autoriteiten en anderen -om e-learning en 'blended learning'-mogelijkheden van hoge kwaliteit te bieden, door het creëren van een nieuw, up-to-date curriculum en ondersteund door een trainingstoolkit, gebaseerd op de behoeften van eindgebruikers -verspreiding van het opleidingsprogramma in Europese en nationale netwerken via een uitgebreid programma van multiplier-evenementen en verspreidingsinitiatieven.

Periode

01 september 2018 - 31 augustus 2021