Project R-9265

Titel

Onderzoeksovereenkomst in het kader van het doctoraat Stef Geelen (Onderzoek)

Abstract

Radiologische metingen met drones (of UAV: Unmanned Aerial Vehicles) is momenteel een zeer uitdagend onderwerp. Dit doctoraat onderzoekt de mogelijkheden om VTOL (Vertical Take Off and Landing) drones in te zetten in RN (Radiologische of Nucleaire) scenario's zodat eerste hulpverleners snel een overzicht hebben over de aanwezige radiologische gevaren zonder hieraan bloot te worden gesteld. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen puntbronnen, besmetting van oppervlakken en radioactiviteit in de lucht (radioactieve wolk). Het verschil in detectorrespons zal met behulp van zowel analytische als Monte Carlo methodes worden onderzocht. Hierbij is het ook de bedoeling dat bij voor elk scenario een maximale hoeveelheid aan informatie wordt verzameld zoals de stralingsdosis, de aanwezige radionucliden en de activiteit (Bq, Bq/m2, Bq/m3). Verder zal het onderzoek zich richten op de optimalisatie van het vluchtpad om de hierboven beschreven informatie zo snel mogelijk te verzamelen rekening houdend met de beperkte vluchttijd en het beperkte draagvermogen van typische drones gebruikt in deze context.

Periode

01 oktober 2018 - 30 september 2022