Project R-9679

Titel

INCALO: ERC-POC 2018: Interne zwarte koolstofbelasting: validatie van een nieuwe biomarker (Onderzoek)

Abstract

De luchtvervuiling in de omgeving, met inbegrip van zwarte koolstof, brengt een ernstig risico voor de volksgezondheid met zich mee vanwege zijn carcinogene werking en als klimaatverontreinigende stof. Inademing van deeltjes afkomstig van fossiele brandstoffen (PM) gaat gepaard met een breed scala aan niet-pulmonale gezondheidseffecten. Op basis van het WHO-rapport van 2015 zijn de jaarlijkse kosten van luchtverontreiniging in Europa voor de volksgezondheid geraamd op 1,6 biljoen dollar. Hoewel recente studies sterk suggereren dat de translocatie van deeltjes in biologische systemen biologisch aannemelijk is, bewijzen zij niet dat koolstofhoudende nanodeeltjes die afkomstig zijn van fossiele brandstoffen in de menselijke systemische circulatie terechtkomen onder reële omstandigheden. We hebben een nieuwe methode ontwikkeld om koolstofhoudende nanodeeltjes in de urine van gezonde kinderen op te sporen. Het door het ERC gefinancierde ENVIRONAGE-project heeft al een sterk pleidooi gehouden voor het bevorderen van de praktische toepassing van urinekoolstofdetectie door het nut ervan aan te tonen als individuele lange termijn blootstellingsmerker. Door gebruik te maken van witlichtgeneratie door koolstofhoudende nanodeeltjes onder femtoseconde gepulseerde laserverlichting, hebben we de aanwezigheid van deze deeltjes in de urine en de relatie met de externe luchtvervuiling in het milieu aangetoond (Saenen et al. Am J Respir & Crit Care Med, in de pers). Deze baanbrekende studie is van innovatieve waarde, aangezien het de weg bereidde voor een niet-invasieve beoordeling van de individuele blootstelling op lange termijn aan één van de meest toxische luchtverontreinigende stoffen, zwarte koolstof, en zal nuttig zijn in epidemiologische onderzoeken, biomonitoringstudies en in beroepsmatige omgevingen. Het doel van het INCALO (INternal black CArbon LOading) project is om de output van het ENVIRONAGE project te promoten naar een proces voor het vergemakkelijken en commercialiseren van interne markers voor blootstelling aan zwarte koolstof.

Periode

01 mei 2019 - 31 oktober 2020