Project R-10150

Titel

ERC POC project: DEFOG : Een data science instrument voor het voorspellen van epidemieën (Onderzoek)

Abstract

Verschillende organisaties die actief zijn op de gezondheidszorgmarkt nemen beslissingen op basis van een schatting van het aantal personen besmet met een besmettelijke ziekte: ziekenhuizen passen het aanbod van bedden en personeel aan, laboratoria verhogen de diagnostische test capaciteit, volksgezondheid en regelgevende instanties ontwikkelen controlestrategieën, apotheken en farmaceutische ondernemingen optimaliseren de voorraadvorming, terwijl die laatste ook de productie van vaccins en de reclamestrategieën optimaliseren. Deze organisaties profiteren van een tijdige en betrouwbare voorspelling van het aantal besmette personen. Tot op heden zijn de instrumenten voor het voorspellen van ziekten ontoereikend omdat ze meestal beperkte en domeinspecifieke gegevens bevatten en omdat de vertaling naar impact voor specifieke belanghebbenden in de gezondheidszorgmarkt ontbreekt. DEFOG stelt een datawetenschappelijke oplossing voor hetgeen gebruik maakt van klassieke surveillantiegegevens, verkoopsgegevens van apotheken, gegevens van huisartsenwachtposten en gegevens van de sociale partners. DEFOG zal software en knowhow produceren onder de intellectuele eigendom van de hoofdonderzoeker, die zal worden geëxploiteerd door middel van licentieovereenkomsten en met adviesdiensten voor diverse belanghebbenden. DEFOG zal voortbouwen op recente vooruitgang in de wiskundige modellering van infectieziekten in het kader van het oorspronkelijke ERC-TransMID-project. Het team biedt een enorme hoeveelheid expertise op het gebied van wiskundige en infectieziekten modellering, computationele verwerking en businessontwikkeling en beschikt over een uitgebreid samenwerkingsnetwerk met onderzoekscentra, regelgevende instanties en bedrijven, van welke vier entiteiten reeds belangstelling hebben getoond voor het onderzoek naar het gebruik en/of de uitwisseling van gegevens van het voorgestelde innovatieve real time ziekteprognose-instrument.

Periode

01 oktober 2019 - 31 maart 2022