Project R-9056

Titel

Ontwikkeling, implementatie en piloot-test van een gegamificeerd e-learning platform voor de verbetering van (motor)fiets gerelateerde kennis & vaardigheden bij Vietnamese adolescenten (Onderzoek)

Abstract

Verkeersongevallen en verkeersproblemen wegen steeds zwaar op de maatschappij. Verschillende studies geven aan dat het niet naleven van de verkeersregels en een gebrek aan inzicht van een situatie de hoofdoorzaken zijn van verkeersongevallen. Met name zijn een slechte waarneming van het gevaar en een onontwikkelde rijvaardigheid de belangrijkste oorzaken van ongevallen bij jonge, nieuwe bestuurders. Om de verkeersveiligheid bij adolescenten te verbeteren werden er in Vietnam een aantal oplossingen ingevoerd, zoals een verhoogde communicatie over verkeersveiligheid, het verspreiden van de verkeersregels via massamedia en zelfs het verhogen van de boete voor het overtreden van de verkeersregels. Echter, de meeste interventies waren niet zeer effectief omdat ze zich eerder richten op bewustmaking in plaats van op het aanleren van kennis en vaardigheden. Door gebruik te maken van het gamified e-learning platform in samenwerking met het IMOB richt het onderzoek zich op het bevorderen van (motor) fiets-gerelateerde kennis en vaardigheden bij Vietnamese adolescenten. Dit gamified educatief hulpmiddel is uiterst nuttig voor jongeren om hun kennis van de verkeersregels te verbeteren en verkeerssituatie te voorspellen zodat ze tijdig kunnen reageren. In de eerste plaats zal de behoefte aan een betere kennis en vaardigheden van de (motor) fiets bij Vietnamese adolescenten geïdentificeerd worden door de hoofdproblemen van risicovol motorrijgedrag te identificeren. Vervolgens zal een e-learning platform ontwikkeld worden dat specifiek aangepast wordt aan Ho Chi Minh City door lokale verkeersgegevens te verzamelen en verwerken. Ten slotte zullen er pilootproeven uitgevoerd worden van het elearning platform in Ho Chi Minh City. De resultaten van deze proeven zullen geanalyseerd en geëvalueerd worden om de impact van de applicatie op de verbetering van (motor) fiets-gerelateerde kennis en vaardigheden van de focusgroep te identificeren in vergelijking met de doelgroep.

Periode

01 april 2019 - 30 juni 2023