Project R-9057

Titel

Bouwen aan een bewustwordingscampagne om de verkeersveiligheid te verbeteren voor middelbare schoolkinderen in Vietnam (Onderzoek)

Abstract

Kinderen behoren tot de groep van kwetsbare weggebruikers omdat ze nog bezig zijn met de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn om veilig deel te nemen aan het verkeer. Bovendien is hun verkeersdeelname vaak beperkt tot de rol van voetganger en fietser, de twee meest kwetsbare categorieën van weggebruikers. Het gebruik van motorfietsen op de middelbare school is ook zeer gevaarlijk. In dat opzicht is verkeersveiligheid zeer belangrijk voor veilige omgevingen voor kinderen. Verkeersveiligheidseducatie en -opleidingen zijn van cruciaal belang om een veilige mobiliteit bij kinderen te waarborgen, omdat het hen zal voorbereiden op de risico's waarmee ze geconfronteerd worden op hun weg van en naar school. Dit is vooral belangrijk voor middelbare schoolkinderen die zich volwassenen "voelen" maar nog steeds kinderen zijn. In dit doctoraatsonderzoek zal de Route2School (R2S) applicatie aangepast worden aan de lokale context en zal ze gebruikt worden bij een aantal middelbare scholen om informatie te verzamelen over plaatsen langs de route die als gevaarlijk ervaren worden. De informatie zal ook gebruikt worden om routes voor woon-schoolverkeer te creëren en om de verkeersveiligheid voor middelbare schoolkinderen in Vietnam te verbeteren. Verkeersveiligheids-uitdagingen in Ho Chi Minh City en Thu Dau Mot City (Vietnam) zullen vastgelegd worden door middelbare schoolkinderen, hun ouders, docenten en lokale bewoners die in de buurt van de onderzoekgebieden wonen. Op basis hiervan worden de noden en behoeften van ICT-interventies gedefinieerd voor de lokale context. Er zal een bewustmakingscampagne opgezet worden ter verbetering van de meest effectieve verkeersveiligheid in de lokale context -Ho Chi Minh City en Thu Dau Mot City (Vietnam). Tegelijkertijd zal er samen gewerkt worden met de lokale overheid om deze campagne breder te verspreiden en aan te passen aan het lokale beleid.

Periode

01 april 2019 - 31 december 2022