Project R-9062

Titel

De invloed van resource combinaties en dynamic capabilities op radicaal technologische innovatie in kleine en middelgrote familiebedrijven (Onderzoek)

Abstract

Investeren in radicaal technologische innovatie is meer dan ooit belangrijk voor onze welvaart. Omdat familiebedrijven de ruggengraat vormen van onze economie, is het belangrijk te bestuderen wat deze bedrijven helpt in het ontwikkelen van radicaal technologische innovatie. Voornamelijk voortbouwend op de "resourcebased view", ontwikkelt en test dit project een theoretisch kader over de invloed van zich onderscheidende bundels van resources, dynamic capabilities en hun interactie met familiale invloed op radicaal technologische innovatie in familiale KMO's. Deze aanpak heeft belangrijke academische en praktijkrelevante bijdragen. Ten eerste verzoent dit project de in de literatuur inconsistente bevindingen over familiebedrijven in termen van radicaal technologische innovatie. Ten tweede beantwoordt dit project de oproep van verschillende onderzoekers om verder te kijken dan individuele resources en in de plaats daarvan te onderzoeken welke de idiosyncratische bronnen van superieure dynamic capabilities zijn en wat de modererende rol van familiale invloed hierbij kan zijn op radicaal technologische innovatie in familiale KMO's. Ten derde zal dit project door middel van het analyseren en vergelijken van deze topics in verschillende Westerse en Aziatische landen, context specifieke en veralgemeenbare resultaten van elkaar onderscheiden. Bovendien kunnen op deze manier best practices uit verschillende contexten ontdekt en gedeeld worden met de bedrijfswereld.

Periode

01 november 2018 - 31 oktober 2022