Project R-9072

Titel

Multiple sclerose revalidatie: verbetert gecombineerde laag en hoog intensieve 'exercise therapy' zowel gezondheids- als functionele parameters? (Onderzoek)

Abstract

Weinig bewegen leidt tot hart-, vaat-, en of suikerziekte. Dit geldt ook voor mensen met Multiple Sclerosis (MS). Echter, omdat zij vaak beperkt belastbaar zijn, vormt voldoende bewegen voor hen een uitdaging. In MS resulteren begeleidde hoger intensieve uithoudings- en krachttraining in substantiele verbeteringen van belangrijke functionele paratmeters zoals inspanningscapaciteit en spierkracht. Helaas worden belangrijke gezondheidsparameters (gedaalde glucosetolerantie en ongunstig bloedlipidenprofiel) in MS hiermee niet verbeterd. In andere doelgroepen (gezonde ouderen, mensen met suikerziekte en mensen met obesitas) bleek laag intensief bewegen (zitten onderbreken met en vervangen door wandelen en staan) evenwel positieve effecten op het koolhydraten- en vetmetebolisme te hebben. Dit werd echter nog niet onderzocht in MS. In dit project zullen we daarom achtereenvolgens twee studies uitvoeren. (1) In een eerste studie zullen we onderzoeken in welke mate laag intensief bewegen het koolhydraten- en vetmetabolisme van mensen met MS ook verbetert. (2) Een tweede studie zal de combinatie van intensieve training en laag intensief bewegen onderzoeken en nagaan in hoeverre beide vormen naast elkaar kunnen toegepast worden en elkaar kunnen aanvullen. Indien zo, kunnen zowel dagelijks functioneren en algemene gezondheid verbeterd worden. De Universiteit van Hasselt en de Universiteit Maastricht combineren hun expertise om dit onderzoek mogelijk te maken.

Periode

01 oktober 2018 - 31 oktober 2020