Project R-9463

Titel

Een genomische invalshoek voor het bestuderen van parasieten van invasieve Nijltilapia in Afrika (Onderzoek)

Abstract

Nijltilapia is een belangrijke vissoort voor aquacultuur, werd in veel landen geïntroduceerd, en kan daar een bedreiging vormen voor inheemse vissoorten. Invasieve soorten zijn wereldwijd de tweede belangrijkste oorzaak van het doen uitsterven of in gevaar brengen van soorten. Dit is deels te wijten aan het mee introduceren van exotische parasieten, maar parasitisme is onderbestudeerd in deze context. De introducties van Nijltilapia in Afrika zijn slecht gedocumenteerd; de impact van deze soort op de inheemse fauna, vanuit parasitologisch perspectief, is grotendeels onbekend. We stellen voor om de Monogenea-parasieten van Nijltilapia en van verwante inheemse soorten te bestuderen in Afrika. Hiervoor plannen we enkele "high-throughput"-sequeneringstechnieken te combineren, en vergelijken we de resultaten met lopend genomisch werk op de gastheervissen. Dit onderzoek zal bijdragen tot een betere identificatie van visparasieten en een beter begrip van parasitisme in de context van invasiebiologie.

Periode

01 januari 2019 - 30 juni 2022