Project R-9077

Titel

Ontwikkeling en klinische evaluatie van een 'Intelligent Activity-based Client-centred Training' systeem in revalidatie. (Onderzoek)

Abstract

Client- en taakgerichte training is belangrijk in neurorevalidatie. Op basis van verkennend onderzoek werd een nieuw client- en taakgericht trainingssysteem ontwikkeld: het intelligent Activity-based Client-centred Training (i-ACT) systeem. Een haalbaarheidsstudie wees uit dat zowel patienten als therapeuten medium tot hoog scoorden inzake motivatie, bruikbaarheid, geloof in het systeem, en verwachtingen ten opzichte van i-ACT. In de pilootstudie werden verbeteringen op vlak van functionele vaardigheden aangetoond, alsook significante verbeteringen (p < 0.05) in arm-hand functionaliteit en zelfperceptie bij activiteiten van dagelijks leven (ADL). Dit project beoogt de bewijskracht van het i-ACT systeem te verhogen. Enerzijds door de effectiviteit van i-ACT te evalueren via een gerandomiseerde klinische studie bij personen met centraal neurologische aandoeningen (CNA), op gebied van functionaliteit en kwaliteit van leven. Personen met CNA uit de experimentele groep zullen een trainingsprotocol volgen van 3 x 30 minuten per week gedurende 6 weken. Assessments worden bij alle deelnemers voor, na 3 weken en 6 weken training, en 6 weken follow-up afgenomen. Anderzijds zal een haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden bij ouderen om de bruikbaarheid van i-ACT aan te tonen.

Periode

01 september 2018 - 31 augustus 2020