Project R-9071

Titel

Het BAFF/APRIL system als inducer van zelf-reactieve B cellen na ruggenmergschade (Onderzoek)

Abstract

B cellen en hun antilichamen spelen een belangrijke rol bij de pathologie van ruggenmergschade (RMS). Zelf-reactieve antilichamen komen voor bij 50% van de RMS patiënten. Hoe deze antilichamen gevormd worden bij deze patiënten, is nog onbekend. B cell activating factor (BAFF) en a proliferation-inducing ligand (APRIL) spelen een belangrijke rol bij de overleving en maturatie van B cellen. Ze spelen echter ook een rol bij de productie van zelf-reactieve antilichamen. Een recente studie heeft aangetoond dat mRNA levels van 3 receptoren voor BAFF en APRIL verhoogd zijn bij RMS patiënten, namelijk BAFF-R, B cell maturation antigen en transmembrane activator calcium-modulator en cytophilin ligand interactor. Preliminaire data tonen aan dat bij deze patiënten ook sprake is van een verhoogde antilichaamrespons. Of het BAFF/APRIL systeem geactiveerd is en of dit systeem zorgt voor een verhoogde zelfreactiviteit na RMS is nog niet bekend. Mijn hypothese is dat het BAFF/APRIL systeem geactiveerd is in een subgroep van RMS patiënten en dat de zelf-reactieve B cellen verhoogd zijn. Het doel van dit project is om een gedetailleerde beeld van het BAFF/APRIL systeem en de zelfreactiviteit bij RMS patiënten te verkrijgen en om de functionele betrokkenheid van BAFF te bepalen bij de inductie van zelf-reactiviteit in een RMS muismodel. Dit onderzoek is gericht op specifieke B cel populaties, wat een krachtige aanpak kan zijn om een subgroep van RMS patiënten te behandelen.

Periode

01 oktober 2018 - 02 oktober 2018