Project R-9169

Titel

X-SENSE3-Slimme milieu-sensing via een energetisch zelfvoorzienend, compact, modulair sensor-platform mbv (plant) microbiële brandstofcellen: multidisciplinaire benadering (co-financiering EFRO-project Digitale Versnelling DIGVER1181-UHasselt/LRM/IMEC)

Abstract

Het overkoepelend thema van het co-financierend EFRO-project DIGVER1181, met als partners UHasselt/X-LAB, LRM en IMEC, is digitalisering en cross-over van disciplines. Het voorliggend project situeert zich dan ook op het kruispunt van twee 'grote uitdagingen', nl. digitalisering (cfr. Internet of Things, Smart Cities...) en klimaat/milieu/energie-uitdagingen. De algemene doelstelling is de 'slimme milieu-sensing' (stad, natuur...) door de ontwikkeling van compacte, lage kost multi-sensor-modules voor de online monitoring van relevante omgevingsparameters (vb. waterkwaliteit). Om lange termijn-monitoring en/of gebruik in afgelegen regio's mogelijk te maken is een specifieke doelstelling om zelfvoorzienende modules te ontwikkelen d.m.v. 'energy-harvesting' uit de omgeving. Een belangrijke route die zal onderzocht worden is deze van bio-elektriciteit via '(plant-)microbiële brandstofcellen'. Deze zullen bovendien bestudeerd worden als mogelijke zelfstandige sensoren. Om aan te tonen dat het beoogt compact en veelzijdige sensor-platform in verschillende omstandigheden en locaties kan werken, van stedelijke tot landelijke omgevingen en zelfs in de atmosfeer, is een van de uiteindelijke doelen van dit project het te testen tijdens een "CubeSat"-missie (nanosatellieten van 10x10x10cm) van het Europees Ruimte-agentschap ESA. Als voorbereiding op deze experimenten op grote hoogte worden proof-of-principle experimenten uitgevoerd met drones.

Periode

01 oktober 2018 - 30 september 2022