Project R-9075

Titel

Subtiele discriminatie van etnische minderheden en werknemers met een arbeidshandicap op de werkvloer: de link tussen inter-individuele ervaringen en macrostructuren van ongelijkheid (Onderzoek)

Abstract

Onderzoek naar discriminatie op het werk focust in toenemende mate op vormen van 'subtiele' discriminatie. Subtiele discriminatie verwijst naar ongelijke behandelingen die het slachtoffer negatief beïnvloeden, maar welke verweven zitten in omgangsvormen die men als onschuldig evalueert en welke men mogelijks onbewust uitvoert, zonder directe discriminerende bedoelingen. Aan de hand van Critical race theory en disability studies onderzoekt dit project voorvallen van subtiele discriminatie waarmee werknemers met een arbeidshandicap of migratie-achtergrond in Vlaamse KMO's worden geconfronteerd. Het theoretiseert de discursieve praktijken waarmee deze voorvallen worden ge(de-)legitimeerd en expliciteert het verband tussen micro-praktijken en macro-relaties van macht op de werkplek. Het project ontwikkelt drie empirische papers, welke een bijdrage aan de literatuur over subtiele discriminatie leveren door 1) te onderzoeken hoe het discours van soft skills wordt gebruikt als legitimering van subtiele discriminatie tegen werknemers van migratie-achtergrond, 2) te bestuderen via welke manifestaties van subtiele discriminatie werknemers met een arbeidshandicap worden benadeeld in organisaties, en 3) te onderzoeken welke discursieve praktijken dergelijke manifestaties (de-)legitimeren en hoe deze structurele ongelijkheden reproduceren. Dit onderzoek is gebaseerd op 150 diepte-interviews met werknemers, werkgevers en stakeholders, een deel gebruikmakend van een Virtual Reality-tool.

Periode

01 januari 2019 - 15 juli 2021