Project R-9070

Titel

Blootstelling en effecten van parabenen op DNA-methylatie, schildklierhormonen bij pasgeborenen en neurocognitieve vaardigheden op 4-jarige leeftijd (Onderzoek)

Abstract

Parabenen worden sinds 1920 als conserveermiddelen gebruikt in producten voor de lichaamsverzorging, farmaceutische middelen en voedingswaren. De combinatie van hun antimicrobiële en antifungale werking met een lage toxiciteit zorgt ervoor dat zij tegenwoordig in ca. 80% van alle verzorgingsproducten te vinden zijn. In het begin van dit millennium werden er in dierproeven hormoon verstorende eigenschappen van sommige parabenen aangetoond. Recent onderzoek toonde ook de aanwezigheid van parabenen in navelstrengbloed en de placenta aan, waarmee zich de vraag opdringt of prenatale blootstelling aan parabenen geen nadelige effecten op de foetus heeft. Blootstelling aan hormoon verstorende stoffen in utero kan de normale ontwikkelingspatronen verstoren en later in het leven nadelige neurocognitieve gevolgen veroorzaken. Om mogelijke effecten van parabenen te onderzoeken, wordt eerst in het kader van de ENVIRONAGE geboortecohort in Limburg de blootstelling aan de vier meest gebruikte parabenen in 200 placenta's vastgesteld. Daarna worden associaties met DNA methylatie en schildklierhormonen in pasgeborenen en neurocognitie op 4 jarige leeftijd onderzocht. Bijkomend wordt nagegaan of er een mediërende rol van de DNA methylatie voor de effecten van de parabeen blootstelling op schildklier hormonen en neurocognitie bestaat. De resultaten van dit onderzoek dienen voor een risicobepaling van het gebruik van parabenen en daarmee voor de bescherming van de volksgezondheid.

Periode

01 oktober 2018 - 30 september 2022