Project R-10325

Titel

Neurologische determinanten van bimanuele motorische controle en behandelingseffecten bij kinderen met unilaterale cerebrale parese (Onderzoek)

Abstract

Kinderen met unilaterale cerebrale parese (uCP) vertonen verschillende sensorimotorische problemen in de aangedane arm. Hierdoor zal het kind de arm minder effectief gebruiken in dagelijkse activiteiten. Accurate motorische controle van beide armen is essentieel voor het uitvoeren van bimanuele taken. Dit onderzoek is tot stand gekomen door de nood aan een doelgericht behandelplan voor het optimaliseren van de bimanuele motorische controle, zodat de participatie van het kind in het dagelijkse leven verbetert. Om tot deze stap te komen is er momenteel te weinig onderzoek gedaan naar de bimanuele motorische controle en de betrokken hersenfuncties in kinderen met uCP. Echter, door recente vorderingen in robotica en kinematica kunnen we meer gedetailleerde informatie verkrijgen over hoe beide armen samen gebruikt worden bij een complexe bimanuele taak. Het doel van ons project is om meer inzicht te krijgen in de bimanuele motorische controle en de effecten van behandeling bij kinderen met uCP. Als eerste zullen we een diepgaande kwantificering van de bimanuele motorische controle uitvoeren. Daaropvolgend zullen we de rol van de neurologische factoren die een invloed hebben op de bimanuele controle bij kinderen met uCP onderzoeken, namelijk de structurele connectiviteit van het corpus callosum, de corticospinale banen en de integriteit van het sensorisch systeem. Als laatste gaan we de effectiviteit bestuderen van een geïntegreerde somatosensorische en bimanuele motorische therapie. Hierdoor zullen de bevindingen van dit project resulteren in een meer geavanceerd begrip van bimanuele motorische controle en bijdragen tot een op maat gemaakt interventieprogramma.

Periode

01 januari 2019 - 31 december 2022