Project R-1230

Titel

FWO-project: CoLaSUE: Contextbewuste basisinfrastructuur voor locale diensten in grootschalige Ubicomp omgevingen (Onderzoek)

Abstract

Deze projectaanvraag past in het onderzoeksdomein van ubiquitous computing: fysische entiteiten (mensen, plaatsen, zaken) kunnen samenwerken om diensten te bieden aan dichtbij gelegen gebruikers; een dienst is dan enkel toegankelijk in de nabijheid van deze entiteit. Dit project behandelt de uitdaging van het ontwikkelen van toekomstgrichte grootschalige ubiquitous omgevingen die een hele regio kunnen omspannen. Speciale aandacht gaat naar het beschrijven, de verspreiding, de selectie van diensten en methoden die de toegankelijkheid verhogen.

Periode

01 januari 2008 - 31 december 2011