Project R-9459

Titel

Herbestemming van Erfgoed: naar een geïntegreerd evaluatiekader (Onderzoek)

Abstract

Herbestemming van erfgoed - het aanpassen van gebouwen aan een nieuw of doorgezet gebruik - is vandaag een belangrijke strategie in monumentenzorg, architectuur en stedenbouw. Het is een moeilijke opgave, die naast een aantal praktische en technische aspecten, ook een verschuiving in waarden veroorzaakt, waarbij een nieuwe balans gezocht moet worden tussen verschillende types van waarden, variërend van historische waarden naar architecturale, sociale en economische waarden. Daar de bestaande evaluatiekaders for herbestemming vooral gericht zijn op historische waarden, heeft dit project als doel een meer genuanceerd en holistisch en geïntegreerd evaluatiekader te ontwikkelen. Eerder dan het bevriezen van een gebouw, gaat dit project uit van het ambitieuze idee dat de hoogdag van een monument ook in de toekomst kan liggen. Dit project focust op onroerend erfgoed beleid in Vlaanderen en Wallonië met betrekking tot herbestemming van gebouwen en sites. Het omvat een analyse van het huidige beleid en praktijk van herbestemming in beide regio's via literatuurstudie, interviews en case studies. Daarenboven zal het ontwikkelde evaluatiekader getest worden via ontwerpend onderzoek. Het project is een samenwerking tussen Universiteit Hasselt en de Universiteit Luik.

Periode

01 januari 2019 - 31 december 2022