Project R-9036

Titel

Onderzoek naar knelpunten en potenties van nieuw Vlaams ruimtelijk beleid voor projectgebied 'Fruitspoor' ikv BRV-proeftuin (Onderzoek)

Abstract

Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen formuleert ruimtelijke ontwikkelingsprincipes om te bouwen aan een 'sterk en leefbaar Vlaanderen'. De provincie Limburg wil onderzoeken hoe deze principes afgestemd kunnen worden op de eigenheid van de provincie. Deze studie is een onderdeel van dit onderzoek; het richt zich specifiek op het Fruitspoor op het grondgebied van de gemeenten Sint-Truiden, Borgloon en Tongeren. Het zal een reeks een toekomstbeelden aanleveren die de ruimtelijke impact van de ontwikkelingsprincipes tastbaar maken; een reeks evenementen waarop deze toekomstbeelden gecreëerd, getoond of bevraagd worden; en een reeks engagementen tussen lokale en regionale actoren om met

Periode

01 juli 2018 - 31 december 2019