Project R-9578

Titel

Diversiteit op het werk in tijden van artificiële intelligentie: Een socio-materiële studie van de effecten van algoritmisch HR-analytics op HRM-praktijk en gelijke kansen (Onderzoek)

Abstract

Artificiële intelligentie belooft om organisaties rechtvaardiger en performanter te maken dan ooit tevoren. Kritische stemmen merken echter op dat deze belofte misplaatst is omdat algoritmische HR-analytics gebaseerd zijn op bevooroordeelde gegevens en modellen. Verder zouden HR-managers en –personeel vaak deze nieuwe technologie onvoldoende begrijpen en niet over de juiste competenties beschikken om ze correct te gebruiken in hun praktijk. Dit onderzoeksproject wil bijdragen leveren aan de HRM-literatuur en de diversiteitsliteratuur door het genereren van wetenschappelijke kennis rond: 1) hoe algoritmische HR-analytics de HRM-praktijk en het HRM-beroep herdefiniëren; 2) hoe algoritmische HR-analytics het normatief beeld van de ideale werknemer beïnvloeden; en 3) hoe algoritmische HR-analytics diversiteit herdefiniëren en de werk- en loopbaankansen van individuen uit historisch benadeelde sociale groepen beïnvloeden. Theoretisch steunen we op socio-materialiteit, een theoretisch perspectief dat stelt dat technologie en mens vorm krijgen als geconstrueerd in hun onderlinge relatie in context-gebonden praktijken. Empirisch steunt het project op diepte-interviews met data scientists en HR-managers en -personeel alsook twee etnografische gevalsstudies rond de verandering van de HRM-praktijk.

Periode

01 januari 2019 - 31 december 2022