Project R-9078

Titel

De impact van het overheidsopdrachtenrecht op horizontale en verticale samenwerking tussen ondernemingen in bouwprojecten. Effectieve en onverstoorde mededinging verzoenen met de vrije markt.

Abstract

Aanbestedende diensten besteden jaarlijks 2 biljoen euro aan overheidsopdrachten. Dit komt neer op 14 % tot 20% van Europa's BBP. In dit project wordt onderzoek gedaan naar de impact van overheidsop-drachtenrecht op samenwerking tussen ondernemingen in de bouwsector. Het onderzoek is functioneel rechtsvergelijkend en betrekt Europees, Spaans, Nederlands en Belgisch recht.

Periode

01 oktober 2018 - 30 september 2022