Project R-9078

Titel

De impact van het overheidsopdrachtenrecht op horizontale en verticale samenwerking tussen ondernemingen in bouwprojecten. Effectieve en onverstoorde mededinging verzoenen met de vrije markt. (Onderzoek)

Abstract

Aanbestedende diensten besteden jaarlijks 2 biljoen euro aan overheidsopdrachten. Dit komt neer op 14 % tot 20% van Europa's BBP. In dit project wordt onderzoek gedaan naar de impact van overheidsop-drachtenrecht op samenwerking tussen ondernemingen in de bouwsector. Het onderzoek is functioneel rechtsvergelijkend en betrekt Europees, Spaans, Nederlands en Belgisch recht.

Periode

01 oktober 2018 - 30 september 2022