Project R-9531

Titel

Maternale antilichamen als voorspellende biomerkers voor Autisme spectrumstoornis (Onderzoek)

Abstract

Autisme spectrumstoornis (ASS) is een neuro-ontwikkelingsstoornis waarbij de karakteristieke symptomen reeds in de vroege kindertijd optreden. De diagnose kan tot op heden enkel worden vastgesteld aan de hand van uiterlijke gedragskenmerken. Er is daarom nood aan een vroege biologische test die het risico op de ontwikkeling van ASS voorspelt. Dit kan de ASS diagnose ondersteunen en gevoelig versnellen, waardoor een vroegere interventie mogelijk is. Eén van de voorgestelde ziektemechanismen voor ASS is de transfer van bepaalde autoantilichamen van de moeder naar het ongeboren kind tijdens de zwangerschap. Indien deze autoantilichamen binden aan eiwitten in de hersenen van het kind, kan dit resulteren in een verstoorde neuronale ontwikkeling. In de huidige studie willen we nieuwe maternale autoantilichamen identificeren en karakteriseren, waardoor deze gebruikt kunnen worden als voorspellende en diagnostische biomerkers voor ASS en mogelijk kunnen bijdragen aan het begrip van nieuwe ziektemechanismen van verstoring van vroege hersenontwikkeling. Om deze maternale antilichamen te isoleren, maken we gebruik van serologische antigen selectie, een methode die door middel van faag display van humane foetale cDNA producten de isolatie van de overeenkomstige eiwit-epitopen mogelijk maakt. Dit project zal bijdragen tot een beter begrip van de antilichaamrespons in moeders met een kind met ASS, wat kan leiden tot nieuwe voorspellende biomerkers voor ASS en de ontdekking van nieuwe targets, wiens inhibitie leidt tot een verstoorde hersenontwikkeling.

Periode

01 januari 2019 - 31 december 2020