Project R-9751

Titel

De studie van ABeta geïnduceerde Tau pathology als een sleutelproces in de ziekte van Alzheimer, en bijgevolg als belangrijk therapeutisch doelwit (Onderzoek)

Abstract

Alzheimer dementie is de meest voorkomende vorm van dementie. Dementie is een aangrijpende ziekte, die wereldwijd 36 miljoen mensen treft. Momenteel bestaat er geen behandeling voor de ziekte, enkel tijdelijke symptomatische verlichting is mogelijk. Preklinisch onderzoek gericht op het ontwikkelen van therapiëen is bijgevolg uitermate belangrijk, en is het doel van dit project. Identificatie van vroege erfelijke vormen van AD heeft geleid tot de positionering van ABeta-peptiden, die aggregeren onder de vorm van amyloide plakken in hersenen van patiënten, als 'initiator' in de pathogenese van AD. Deze stelling heeft geleid tot de ontwikkeling van anti-abeta gerichte therapiëen. Jammer genoeg werd nog geen therapie voor AD gevonden. Nieuwe innovatieve therapieën gericht op nieuwe doelwitten zijn bijgevolg vereist voor multi-target therapie voor AD. Naast de ABeta peptiden aggregeert ook tau proteïne in de hersenen van patiënten, onder de vorm van neurofibrillaire tangles. Deze tau-aggregaten correleren zeer sterk met de progressie van de symptomen in AD, zelfs zo sterk dat deze gebruikt worden om het stadium van de ziekte te diagnosticeren. Daarenboven, blijkt Tau bepaalde kenmerken te vertonen, waardoor Tau-aggregatie na intiatie zelf-propagerend wordt. In AD wordt Tau bijgevolg beschouwd als 'executor' van het ziekte proces en ABeta als 'initiator'. Hoewel de link tussen beiden -tussen initiator-executor- van cruciaal belang is en een belangrijk therapeutisch doelwit vormt, is deze link zeer weinig gekend. Verschillende in vitro en in vivo modellen hebben ABeta geïnduceerde Tau aggregatie aangetoond, maar het onderliggend mechanisme en de belangrijkste determinanten voor dit proces werden nog niet geïdentificeerd. In dit project gebruiken wij onze eerder ontwikkelde modellen van Abeta-geïnduceerde Tau pathologie, om deze link tussen ABeta en Tau te bestuderen, met als doel nieuwe therapeutische strategieën voor AD te ontwikkelen

Periode

01 januari 2019 - 31 december 2021