Project R-9310

Titel

Francqui leerstoel prof. dr. George Yannis (Onderzoek)

Abstract

Voor academiejaar 2018-2019 werd door de School voor Mobiliteitswetenschappen professor George Yannis voorgedragen voor de Francqui Leerstoel. Het centrale onderwerp voor de lezingen is "Road safety in an international and digital era". Als hoogleraar verkeersveiligheid en management aan de National Technical University of Athens (NTUA, Griekenland), staat hij aan de leiding van het departement Transportation Planning and Engineering. Hij heeft een indrukwekkend academisch curriculum (490 wetenschappelijke artikesl waarvan 147 in internationale tijdschriften) en participeert actief in talrijke (inter)nationale onderzoeksprojecten en wetenschappelijk commissies in het domein van mobiliteit en verkeersveiligheid (EC, UN/ECE, OECD, WHO, Wereldbank, CEDR, ERF, ETSC). Daarnaast is hij lid van de editorial board van 5 internationale wetenschappelijke tijdschriften. Het onderzoek van prof Yannis is erg internationaal met heel wat samenwerkingsverbanden in diverse Europese landen en daarbuiten. Prof. Yannis is een boeiend spreker en erg actief rond wetenschapspopularisering. Zo heeft hij een eigen wetenschapsblog (www.georgeyannis.com) waarin hij visies en meningen deelt rond actuele mobiliteitsvraagstukken. Ten slotte beheert hij een website (www.nrso.ntua.gr) waarop de laaste nieuwe studies, projectresultaten, nieuwe conferenties en verkeersveiligheidsstatistieken in Europe worden meegedeeld.

Periode

01 oktober 2018 - 30 september 2019