Project R-9089

Titel

Prenatale acrylamideblootstelling, acrylamide-gerelateerde genexpressie en interactie met genetische polymorfismen: associaties met peri- en postnatale onwikkeling (Onderzoek)

Abstract

Al sinds 2002 weten we dat vele warmtebehandelde voedingsmiddelen acrylamide bevatten, dit betekent dat iedereen aan deze verbinding wordt blootgesteld. Bij knaagdieren veroorzaakt acrylamide kanker en heeft het toxische effecten op het zenuw-, ontwikkelings- en voortplantingsstelsel. Het is echter nog onduidelijk of acrylamide in dieetdosissen bij de mens nadelige gezondheidseffecten veroorzaakt. Er bestaat een bezorgdheid dat deze verbinding mogelijk nadelige effecten op foetale groei en neurotoxische effecten bij kinderen veroorzaakt. Dit vraagt om onderzoek hiernaar in epidemiologische studies (d.w.z., studies op menselijke populaties). Deze epidemiologische studie zal de vraag beantwoorden of prenatale acrylamide blootstelling geassocieerd wordt met foetale groei en met de cognitieve functie op 4 jaar. Daarnaast, wil er met deze studie gezien worden of er associaties zijn tussen acrylamide en moleculaire merkers voor deze gezondheidseffecten om de mechanismen hierachter beter te begrijpen. Verder, zal ik onderzoeken of sommige kinderen genetisch meer vatbaar zijn voor acrylamide dan anderen. Deze studie zal plaatsnemen binnen het ENVIRONAGE geboortecohort, een studie waarbij moeder-kind paren vanaf de geboorte gevolgd worden. Acrylamide, merkers voor foetale groei en cognitieve ontwikkeling, en genetische opbouw worden gemeten in navelstrengbloed. Op de leeftijd van 4 jaar wordt de cognitieve functie geëvalueerd. De resultaten van deze studie zullen leiden tot een beter begrip van de gezondheidsrisico's geassocieerd met de opname van acrylamide uit de voeding en kan leiden tot meer strikte maatregelen om de niveaus aan acrylamide in de voeding te controleren, indien dit nodig blijkt te zijn.

Periode

01 oktober 2018 - 30 september 2019