Project R-9842

Titel

Circopack: Veilige en performante voedselverpakkingen binnen circulaire economie (Onderzoek)

Abstract

Dit project heeft als doel een scan te ontwikkelen voor bedrijven die het mogelijk maakt om doordachte beslissingen te nemen rond de grondstoffenselectie (biogebaseerd, gerecycleerd,…) voor levensmiddelenverpakkingen. Dit moet de bedrijven de nodige bagage en tools geven om hun verpakkingsbeleid zo optimaal mogelijk af te stemmen op de circulaire economie met behoud van de vereiste functionaliteit en veiligheid van hun verpakkingen. Levensmiddelenverpakkingen staan immers de komende jaren nog voor een aantal grote uitdagingen. Enerzijds zijn ze cruciaal in het behoud van de kwaliteit van het verpakte product en kunnen zo een bijdrage leveren in het reduceren van voedselverlies. Anderzijds worden bedrijven meer en meer geconfronteerd met vragen vanuit verschillende hoeken rond het type verpakking met betrekking tot milieuvriendelijkheid (vb. toename van zwerfvuil) en veiligheid (vb. migratie uit gerecycleerd materiaal). Dit laatste kan niet losgekoppeld worden van de sterk toenemende aandacht voor circulaire economie bij levensmiddelenverpakkingen met zeer ambitieuze doelstellingen binnen Europa: • Recyclage van 65% van huishoudelijk afval tegen 2030 • Recyclage van 75% van het verpakkingsafval tegen 2030 • Verminderen van storten van huishoudelijk afval tot maximum 10% Naast bovenstaande doelstellingen die betrekking hebben op alle type verpakkingen werd begin 2018 de "EU Strategy for Plastics" gelanceerd met de zeer ambitieuze doelstelling dat tegen 2030 alle kunststofverpakkingen op de EU-markt ofwel herbruikbaar ofwel recycleerbaar moeten zijn. Dit alles zorgt ervoor dat een bedrijf meer en meer zal geconfronteerd worden met de vraag welke type grondstof het meest optimaal is voor de verpakking van zijn specifiek levensmiddel. In dit beslissingsproces zal ook moeten rekening gehouden worden met de vereiste functies van de verpakking, met de mogelijke sorteer- en recyclagetechnieken en hoe dit alles uiteindelijk de duurzaamheid van het verpakte product zal beïnvloeden.

Periode

01 april 2019 - 30 juni 2022