Project R-10234

Titel

Onderzoeksproject Kom op Tegen Kanker: T-CAB (Onderzoek)

Abstract

De luchtvervuiling in de omgeving, met inbegrip van zwarte koolstof (BC), brengt een ernstig risico voor de volksgezondheid met zich mee vanwege zijn carcinogene werking. Hoewel het ademhalingssysteem de belangrijkste ingangsroute van luchtverontreiniging door deeltjes is, hebben verschillende studies onmiskenbaar aangetoond dat er verbanden bestaan met een breed scala aan niet-pulmonale gezondheidseffecten. Een plausibele verklaring is de translocatie van deeltjes uit de longen naar de circulatie, van waaruit zij zich in verre organen afzetten en pathologie induceren. Onlangs hebben we de hypothese van translocatie van het systeem naar de urine bevestigd. Bijgevolg kan de translocatie van deeltjes van moeder op foetus plaatsvinden, wat kan leiden tot een schadelijke neiging in het vroege leven, wat op latere leeftijd kan leiden tot nadelige gevolgen voor de gezondheid. Het algemene proces, bekend als biologische inbedding, staat centraal in het concept van de ontwikkelingsoorsprong van gezondheid en ziekte (DOHaD). In het voorgestelde onderzoeksproject, T-CAB, bestuderen we de mechanismen van de "kenmerken van kanker" in de DOHaD-hypothese, aangezien er nog steeds een behoefte bestaat om te bepalen hoe vroege blootstelling aan kanker ingebed kan worden in de biologische inbedding en kankerverwekkende processen op latere leeftijd kan stimuleren. Daarom onderzoeken we mechanistische paden en vragen over DNA methylering (en andere moleculaire doelwitten) geassocieerd met de blootstelling aan de omgevingsstressor zwarte koolstof. Meer specifiek, in T-CAB stellen we longitudinaal bewijs vast over de persistentie van veranderingen vanaf de geboorte tot de vroege kinderjaren om de kinetiek van de kenmerken van carcinogenese in combinatie met de leefomgeving te begrijpen. Daarnaast focussen we ons op dezelfde mechanismen in de volwassenheid om leeftijdsgebonden inzichten te verkrijgen. T-CAB ontwikkelt op deze manier kosteneffectief beleid om een optimaal gezonde omgeving te identificeren die epigenetische veranderingen kan beperken of omkeren door kennis te verzamelen in vroege moleculaire doelwitten die zijn toegesneden op potentiële vroege risico's en om een beter inzicht te krijgen in de individuele blootstelling door het meten van de interne zwarte koolstof lading. Als prenatale blootstelling aan BC geassocieerd wordt met belangrijke kenmerken van carcinogenese, zal dit nieuwe doelstellingen creëren voor preventieve acties voor de volksgezondheid en zal dit hopelijk leiden tot een milieuhygiënebeleid om richtlijnen op te stellen die bescherming bieden voor de meest gevoelige periode in het leven.

Periode

01 september 2019 - 30 september 2024