Project R-9548

Titel

Dosis-respons relaties genotoxiciteitsmerkers, humane biomonitoring (Onderzoek)

Abstract

Het doel van deze studieopdracht is om data van verschillende humane biomonitoring-studies te poolen. Op basis van het gepoolde gegevensbestand zullen dosis-response modellen voor genotoxiciteit merkers bestudeerd worden. Het poolen resulteert in een hogere statistische power, een bredere blootstellingsrange en meer variatie in leefstijl en omgevingsfactoren.

Periode

23 oktober 2018 - 01 november 2019