Project R-9223

Titel

Active Learning-centered Design Thinking in het onderwijs (Onderwijs)

Abstract

De faculteit Wetenschappen ontwikkelt een innovatieve didactiek en cursus, Active Learning-centered Design Thinking (Active-LeDT). Active-LeDT begeleidt (STEM-)onderwijsontwikkelaars bij het ontplooien van 21ste eeuw employability skills en biedt hen handvaten om in te spelen op een continu veranderende maatschappelijke context. Active-LeDT leidt onderwijsontwikkelaars op tot daadkrachtige, autonome en zelfsturende sleutelfiguren in het toekomstig onderwijslandschap. De Active-LeDT-didactiek kent bovendien een breed draagvlak: onderwijsontwikkelaars, leraren en leerlingen. Binnen de Universiteit Hasselt past Active-LeDT in het globaal pakket educatieve opleidingsonderdelen als voorbereiding op de educatieve masters, alsook in het aanbod van onderwijsprofessionalisering. Active-LeDT kent daarbuiten zijn toepassingsveld op associatieniveau (AUHL) en de gehele onderwijscommunity.

Periode

01 september 2018 - 31 oktober 2020