Project R-9518

Titel

Maternale auto-antilichamen als voorspellende biomarkers voor autismespectrumstoornis (Onderzoek)

Abstract

Autisme spectrum stoornis (ASS) is een neuro-ontwikkelingsstoornis die 1 op 59 personen treft. Gedragssymptomen komen tot uiting in de vroege kindertijd, voornamelijk op vlak van repetitief gedrag en afwijkende sociale interacties en communicatievaardigheden. Deze gedragssymptomen worden vaak niet tijdig herkend, waardoor de kans op vroege diagnose en interventie gemist wordt. In recente studies werd de associatie gemaakt tussen de ontwikkeling van ASS in het kind en de aanwezigheid van autoantilichamen met reactiviteit tegen foetale herseneiwitten in de moeder. De huidige studie maakt deel uit van een project dat erop gericht is om nieuwe autoantilichamen te identificeren in maternaal plasma en om hun waarde als biomerkers, die bijdragen aan de diagnose van ASS in het kind, te bepalen.

Periode

09 januari 2019 - 31 december 2020