Project R-9369

Titel

Juridisch overzicht preventief gezondheidsbeleid: Algemene bevoegdheid preventie en milieugezondheidszorg (Onderzoek)

Abstract

Dit onderzoek focust op de juridische ondersteuning bij de uitwerking van een preventief gezondheidsbeleid. Het onderzoek biedt in de eerste plaats ondersteuning bij de problematiek van de afbakening van de bevoegdheid inzake het preventieve gezondheidsbeleid (tussen Vlaanderen en Brussel en tussen het gezondheidsbeleid en het milieubeleid). In de tweede plaats kunnen er ook heel wat juridische vragen zijn bij de concrete uitwerking van een preventief gezondheidsbeleid (zowel bij de activiteiten van het Agentschap Zorg en Gezondheid, als bij de doorwerking naar andere beleidsdomeinen via Health in All Policies). De resultaten van het onderzoek dienen een juridisch kader te vormen, bruikbaar voor verdere beleidsontwikkeling.

Periode

08 november 2018 - 30 september 2019