Project R-81

Titel

Fosfaat alternatief in wasmiddelen.

Abstract

Een aantal geschikte silicaten worden geselecteerd die in aanmerking komen als vervangingsprodukt voor het gebruik van Na-polyfosfaat en zeolieten als builder in wasmiddelen. Hierbij wordt getracht de chemische structuur te relativeren met functionele buildereigenschappen. Als resultaat van de studie wordt een gefundeerde stellingname ontwikkeld omtrent de haalbaarheid van het incorporeren van een gemodificeerd silicaat als builder in een wasmiddel.

Periode

01 september 1995 - 31 augustus 1996