Project R-9693

Titel

Accounting onderzoek in private bedrijven, de eenzame wolven verbinden (Onderzoek)

Abstract

In tegenstelling tot wat academisch onderzoek lang veronderstelde, zijn aandeelhouders en potentiële investeerders niet altijd in staat om rechtstreeks betrouwbare financiële informatie van private ondernemingen te bekomen. Aangezien hen dit mogelijk zou hinderen om te investeren in deze ondernemingen, is financiële rapportering ook voor deze groep ondernemingen van essentieel belang. Gezien het grote aandeel van niet-beursgenoteerde ondernemingen in onze economie, is academisch onderzoek in dit domein erg relevant. Toch zijn het tot op heden vooral individuele onderzoekers die zich focussen op dit onderzoeksdomein, wat een rem zet op de uitdagingen die worden aangegaan. Met deze wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap wordt een eerste stap gezet om eenzame wolven binnen het accounting domein samen te brengen om zo (inter)nationale samenwerkingen op te zetten die ons in staat stellen de uitdagingen als groep aan te gaan. Deze wetenschappelijke onderzoeksgroep legt zich concreet toe op de volgende onderzoeksuitdagingen: 1) De ontwikkeling van een breed theoretisch kader over de rol van accounting in private bedrijven; 2) De ontwikkeling van een conceptueel model over hoe management, raad van bestuur, aandeelhouders en andere stakeholders interageren met de accountant en/of auditor; 3) Het opbouwen van een unieke, internationale database met financiële, eigendoms- en accounting data van private ondernemingen.

Periode

01 januari 2019 - 31 december 2023