Project R-9312

Titel

Francqui leerstoel prof.dr. Johan Vande Lanotte (Onderzoek)

Abstract

Professor Vande Lanotte zal in 2019 aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt de Francqui Leerstoel bekleden. Deze leerstoel zal worden ingevuld vanuit de expertise en ervaring van professor Vande Lanotte (staatsrecht, bestuursrecht, relatie met de politiek, gemeenterecht) en zal vijf lessen verzorgen in het domein van het ruimere staats- en bestuursrecht. De inaugurale les zal gericht zijn op een breed publiek van juristen en andere wetenschappers van onze universiteit, onze onderwijspartners en de juridische wereld. Er zal ook één les, een zogenaamde master class voor jonge onderzoekers ,worden opgezet.

Periode

01 oktober 2018 - 30 september 2019